M04-Fonaments del disseny gràfic. UF1-Comunicació visual i disseny. Semiòtica del disseny gràfic.

Els objectius principals d'aquesta Unitat Formativa coneixerem els principis bàsics de la Percepció Visual i la sintaxi visual del disseny gràfic. Estudiarem les imatges tot entenent el divers comportament del signe gràfic, fent ús d'una eina d'anàlisi. Coneixerem la simologia, el significat i les possibilitats comunicatives del disseny gràfic.