Bookals grups de 2n de GINT i GIMP. És un dia a la setmana (fan la classe junts), dilluns a 1a hora, un quadrimestre.

- GINT M07 UF3 UP6: Projectes de Gràfica Interactiva - Metodologia i procediments/Book
- GIMP M07 UF2 UP2: Projectes de Gràfica Impresa - Desenvolupament dels projectes/Book

Branding: als grups de 2n de GINT i GIMP. És un dia a la setmana (fan la classe junts), dimarts a 2a hora, un quadrimestre.

- GINT M07 UF3 UP1: Projectes de Gràfica Interactiva - Metodologia i procediments/Branding
- GIMP M07 UF1: Introducció als Projectes de Gràfica Impresa - Branding
- GIMP M07 UF2 UP1: Projectes de Gràfica Impresa - Desenvolupament dels projectes/Branding

Seguiment de projectes integratsals grups de 2n d'IL i GINT.  En aquest cas, són dos dies a la setmana, un quadrimestre. 
Per IL dilluns a 2a hora i per GINT divendres a 3a hora.

- IL MC24 UF1: Seguiment
- GINT MC24 UF1: Seguiment

    Omet cursos